for Хander magazine

 

Photographer Sergey Vasiliev
Style Anna Radis 
MUA Natalia Vasilieva 
Hair Maksym Kaliuzhnyi 

Models Maria Anna Igor and Valeria Ego models

KZM-hEo6inM

LVP0MLhOcUw Yeq7gw4_zUY

b4NwKm4uqJo qIrkAZh2FEs

Cswx8ZKqnEU v2jcFjZsx-U

g3GMVY1K9vk WhCYPL0QBlE