STAS for sickymagazine

Photography Tanya Olifirenko

Fashion Juli

Model Stas at Starsystem Kiev

Hair & Make-Up Yevgeniya Kozlova

Clothes Omelya and TattooSweaters

Location ICON RENTAL STUDIO

tumblr_npt13o9Foe1upekmso1_1280 tumblr_npt13o9Foe1upekmso2_1280

tumblr_npt13o9Foe1upekmso3_1280 tumblr_npt13o9Foe1upekmso4_1280

tumblr_npt13o9Foe1upekmso5_1280 tumblr_npt13o9Foe1upekmso6_1280

tumblr_npt13o9Foe1upekmso7_1280 tumblr_npt13o9Foe1upekmso8_1280

tumblr_npt13o9Foe1upekmso9_1280 tumblr_npt13o9Foe1upekmso10_1280