PASTA №4 UKRAINE MAKE-UP (VIDEO)

Photo: Olga Nepravda 

Make up: Slava Chaika 

Hairstyle: Vi Datsyuk 

Model: Maria Zubtsova

 

Video: Eugene Evreyskiy