Forbes Woman

 Photographer-Bezuglov Andrey

Project: Forbes Woman, весна 2014 

Make-up: Nadya Zamedianskaya 

Style: Olga Sadovskaya 

Assistant: Sabuhi Novruzov 

 

1959281_734870496532749_1666462459_n

1975022_734870509866081_1360494996_n

 

Backstage shooting for Forbes Woman Ukraine. Spring 2014.

 

 

Project: Forbes Woman, весна 2014 

 Photographer-Bezuglov Andrey

Make-up: Nadya Zamedianskaya 

Style: Olga Sadovskaya 

Assistant: Sabuhi Novruzov 

Video: Sergey Telyatitskiy, Sabuhi Novruzov 

Location: Kiev, Ukraine, Studio1, ICON studio.