Fashion story для журнала MINI (February 2014)

Photographer-Konstantin Salyuk
Postproduction-Ivan Kaplya
Model-Yulia Benykh (STARSYSTEM)
Style-Alexandra Krasilnikova, assistant- Elena Tihaya
Make-up -Miroslava Lifar
Hair-Varvara Barto
Location-ICON RENTAL STUDIO

  • Fashion story для журнала MINI (February 2014)
  • Fashion story для журнала MINI (February 2014)
  • Fashion story для журнала MINI (February 2014)