Black Leather story for ELLE Ukraine Feb 2015

photo Nikolay Biryukov

style Natalia Osadchaya 

mua Tina Antonenko

hair Nastya Bilan 

production Valeriya Guzema 

model Daria Hlistun 1Mother Agency 

location ICON RENTAL STUDIO

IMG_5598

CGAziCuPasw HVfkRLlmVIU

NgNkpk6rvD8 OdycA3s1nWg

Pi1biKyAb8Q VV13bY-k6po

WVj82NDMEiQ 95pezxXoNCU