1Magazine by Olya Voychik

 

Photography - Olga Voychik

Beauty - Julia Kuzmenko

Style - Varvara Barto

Models - Nastya & Vika (1 mother agency)

Location- ICON RENTAL STUDIO

#iconrentalstudio #profoto #fashion #style #фотостудиякиев

yqbTBYU2OXo

GstZ-Ju6pMg

UF8zOhNMh0Q kX3eyvCeJzs

dKdE3kL22Q4

4UmM4YaQiKE

ncMvLJgfh5o

uderKuwgRg4